Krztusiec

Krztusiec (koklusz) to bakteryjna, bardzo zakaźna i ostra w swym przebiegu choroba dróg oddechowych wywoływana przez pałeczkę krztuśca.4,5 Charakteryzuje się występowaniem napadowego, „szczekającego” kaszlu z wydzielaniem lepkiej plwociny lub wymiotami.4,10

Zakażenie

Choroba przenosi się drogą powietrzno-kropelkową. Bakteria jest przekazywana z dróg oddechowych chorego - podczas kaszlu, kichania czy mówienia.10-12 Najczęściej źródłem zakażenia są osoby dorosłe, chorujące nietypowo, bez charakterystycznych objawów.4

Objawy

W przebiegu tej choroby można wyodrębnić trzy zasadnicze okresy:10

  1. Okres nieżytowy - (1-2 tygodnie) - nieżyt nosa, spojówek, gardła i oskrzeli wraz przekrwieniem błon śluzowych. Objawy te mogą błędnie sugerować zwykłe przeziębienie.
  2. Kaszel napadowy - (2-4 tygodnie) - wynikający z działania toksyny krztuścowej - z zanoszeniem się, objawami duszenia się, wykrztuszaniem śluzu i wymiotami.
    U niemowląt i małych dzieci napad kaszlu może zakończyć się całkowitym bezdechem lub drgawkami. W tym okresie najczęściej pojawiają się powikłania!
  3. Okres ustępowania choroby - (około 2 tygodnie lub dłużej) – stopniowe zmniejszenie nasilenia kaszlu oraz częstości jego występowania.

W przypadku atypowego przebiegu krztuśca u niemowląt poniżej 6 miesiąca życia zamiast napadowego kaszlu występują napady bezdechu i sinica.10,11 W łagodniejszej postaci tej choroby, która występuje u starszych dzieci i dorosłych główną dolegliwością jest suchy, uciążliwy, trwający nawet kilka tygodni kaszel.10

Powikłania, do jakich może prowadzić krztusiec to:4,10

  • wtórne infekcje bakteryjne - ropne zapalenie płuc i ostre zapalenie ucha środkowego
  • powikłania neurologiczne - zaburzenia świadomości, uszkodzenie wzroku i słuchu, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, drgawki, a nawet trwałe uszkodzenie mózgu;
  • późne następstwa w postaci zaburzeń w fizycznym i umysłowym rozwoju dziecka.

Materiały do pobrania

Aby zobaczyć inne materiały przesuń w lewo lub prawo