Choroby powodowane przez pneumokoki

Zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych

Pneumokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (meningitis) – może towarzyszyć sepsie lub występować jako stan zapalny ograniczony do opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu. Jest to najcięższa postać zakażenia pneumokokami, która prowadzi do zgonu około 18% dzieci do 2. roku życia z taką postacią zakażenia.12,14

Pneumokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych często jest powikłaniem po urazach czaszki z przerwaniem ciągłości opon. Objawy pojawiają się nagle. Występuje wysoka gorączka, ból głowy i wymioty niezwiązane z przyjmowaniem posiłków. W krótkim czasie dołączają się: sztywność karku, nadwrażliwość na światło, dotyk (przeczulica skóry), zaburzenia świadomości i utrata przytomności. Wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego może objawiać się zaburzeniami neurologicznymi, jak drgawki czy porażenie nerwów czaszkowych (objawy ogniskowe).13,14