Pneumokoki
– CO TO JEST?

Ich nazwa jest powszechnie znana, jednak nie każdy wie, co to są pneumokoki i jak należy je rozpoznawać. To powszechnie stosowana nazwa bakterii Streptococcus pneumoniae określanych również dwoinkami zapalenia płuc. Bakterie te są szeroko rozpowszechnione na świecie i rocznie powodują około 14,5 mln zachorowań oraz 800 000 zgonów u dzieci poniżej 5. roku życia.5

Pneumokoki mają zdolność wytwarzania zewnętrznej polisacharydowej otoczki, która z jednej strony ułatwia bakteriom „wymykać” się spod kontroli układu odpornościowego osoby zakażonej a z drugiej strony determinuje cechy wirulencji (zjadliwości) bakterii.
Różnice w budowie polisacharydów otoczki pozwoliły wyodrębnić ponad 90 odmian (typów serologicznych) pneumokoka, spośród których zaledwie kilkanaście odpowiada za ponad 90% ciężkich zakażeń u ludzi.

Poszczególne typy serologiczne pneumokoków określa się cyframi a ich warianty literami alfabetu np. typ serologiczny 1, 14, 18C, 19A itd.6

Pneumokoki – CO TO JEST?