Podstawowe informacje o zakażeniach
powodowanych przez pneumokoki

Jak często występują
zakażenia pneumokokami?

Zakażenia pneumokokowe występują we wszystkich regionach świata. W Polsce liczba zakażeń pneumokokowych nie jest dokładnie oszacowana. Wg danych z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) w latach 2015-2016 liczba najcięższych tzw. inwazyjnych zakażeń pneumokokowych przekraczała 950 przypadków rocznie.33

Szacuje się, że rocznie na pneumokokowe zapalenia płuc choruje co najmniej kilkanaście tysięcy osób, a na zapalenie ucha środkowego kilkadziesiąt tysięcy osób.34

Zakażenia pneumokokowe występują najczęściej u dzieci w pierwszych dwóch latach życia
oraz u osób starszych powyżej 65. roku życia.35