Szczepienia ochronne przeciw pneumokokom

Czy warto szczepić przeciw pneumokokom?

Szczepienia przeciwko pneumokokom są skuteczną metodą zapobiegania chorobom o ciężkim przebiegu.

Wprowadzając odpowiednio spreparowane antygeny bakteryjne do organizmu dziecka, przygotowujemy jego układ immunologiczny do szybkiej i specyficznie ukierunkowanej odpowiedzi obronnej w przypadku powtórnego zetknięcia się ze znanymi antygenami np. pneumokoków.26 Zjadliwe typy serologiczne pneumokoka po wniknięciu do organizmu uodpornionego są rozpoznawane błyskawicznie i w krótkim czasie unieszkodliwiane przez specyficzne przeciwciała neutralizujące i inne komponenty odpowiedzi immunologicznej.

U dziecka nieszczepionego, jego organizm nie potrafi tak szybko odpowiedzieć na zagrożenie. Niedojrzały układ immunologiczny małego dziecka wprawdzie rozpoznaje „wroga”, ale odpowiada na zagrożenie z opóźnieniem, potrzebnym na uruchomienie niesprawnych funkcjonalnie mechanizmów odporności wrodzonej i nabytej. Odpowiedź obronna jest słaba i krótkotrwała.27-30