Szczepienia przeciw pneumokokom
w programie Szczepień Ochronnych w Polsce

Komu przysługują szczepienia bezpłatne przeciw pneumokokom?

W Polsce bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom przysługują:2,3

 • Wszystkim dzieciom urodzonym po 31 grudnia 2016 r.
 • Dzieciom urodzonym przed 31 grudnia 2016 r., w wieku do ukończenia 5 roku życia należącym do grup podwyższonego ryzyka na zakażenie pneumokokami. Grupy te są wyszczególnione w Programie Szczepień Ochronnych i obejmują:

Dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 5. roku życia:

 • po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego, przebiegającą z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego,
 • zakażonych HIV
 • po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych lub przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego;

Dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia chorujących na:

 • przewlekłe choroby serca,
 • schorzenia immunologiczno-hematologiczne, w tym małopłytkowość idiopatyczną, ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną,
 • asplenię wrodzoną, dysfunkcję śledziony, po splenektomii lub po leczeniu immunosupresyjnym,
 • przewlekłą niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy,
 • pierwotne zaburzenia odporności,
 • choroby metaboliczne, w tym cukrzycę,
 • przewlekłe choroby płuc, w tym astmę;

Dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 12 miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 27 tygodnia ciąży.